Indtast søgeord..
 

Jacob Rantzau

 Side 1/1 

Jacob Rantzau (født 1973) maler mennesker i absurde og uvante situationer over temaer som isolation, jantelov, desperation og kærlighed – meget ofte med sig selv som motiv. Hans værker kommenterer på den tid, vi lever i – ofte i serielle produktioner, hvor han fordyber sig i et særligt emne. Og han er ikke bange for at tage virkelig svære, ofte politisk betændte, temaer op eller vise os menneskelivets allermest absurde og sørgelige side.

Ofte står hans skikkelser hjælpeløst i vand til livet, som om er ved at synke til bunds i egen elendighed eller i tilværelsens umulighed. Og ofte kigger de på os imens, som ønsker de vores hjælp, deltagelse eller i hvert fald stillingtagen.  Derfor er Jacob Rantzaus værk så stærkt! Det er eksistentielle malerier, der konfronterer os med vores levevilkår på godt og ondt og viser os at intet er nemt og uden smerte. Han sætter sig selv i spil idet han bruger sig selv figurativt i værkerne, og intensiverer derved problemstillingerne: Også jeg selv er en del af det menneskelige cirkus! Rantzau maler adskillige lag på hvert maleri, som er meget detaljeret i en naturalistisk stil, og oftest fokuseret omkring en enkelt person (undertiden to) i en sammenhæng, der kan tolkes som kunstnerens kommentar til emner som religion, kultur, kærlighed, ja, hele livet som sådan.

I sin figurative stil kredser Jacob Rantzau altid om menneskefiguren, og kunstneren mestrer sit håndværk til perfektion i de ofte lidt visuelt uigennemtrængelige værker på mørke, lidt mudrede baggrunde. De senere år har han dog også udviklet en lysere og mere blå palet, bl.a. inspireret af friluftsmaleriet og nogle af skagensmalerne. Han har nemlig siden 2013 studeret de "gamle" kunstnere på nogle af landets museer og hos private kunstsamlere. Studierne bliver brugt til at komme helt tæt på deres maleteknikker for at han kan bruge brudstykker af disse til sine egne værker. Det er blevet til studier af f.eks. P. S. Krøyer, Poul Anker Bech, Anna Ancher og Holger Drachmann.

I hans arbejde trækkes tråde fra det klassiske maleri ind i nutidig kontekst, hvor han i et ekspressivt billedsprog omformer det klassiske maleri til moderne samtidskunst. Med et håndværk inspireret af de gamle mestre, kaster kunstneren os ud over rampen i en afsøgende tilgang, som leder os ud i nye ”rum” og tolkninger. Hvorfor er figuren ved at synke i denne mudderpøl?  Hvad betyder titlen? Sådanne spørgsmål kan man f.eks. stille sig i serien ”In it for the Money” hvor kunstnerens selvportræt er ved at synke i en lille sø. En kommentar til kunstnerens evige problem: At sælge og at sælge ud af sig selv?...  

Han provokerer, men skaber også et grundlag for refleksion og overvejelse. I et møde mellem fantasi og realitet, spørger han ind til vores handlen i aktuelle samfundsforhold. Rantzaus værker er eksplicitte, detaljerede og naturalistiske og er blandt andet inspireret af renæssancens mestre, så som Rembrandt (1606-69). Også den engelske maler Lucian Freud (1922-2011) og norske maler Odd Nerdrum (f. 1944) kan nævnes som inspirationskilder.  Jacob Rantzau er en enlig svale i dansk samtidskunst – tilbagetrukken og 100 % dedikeret til sit arbejde. Og når han endelig udstiller er det et sandt tilløbsstykke overalt. En højt respekteret kunstnerisk ener.